Byggeprosessen

1. Første kontakt

Hva skal du be Mesterhusbyggmesteren om?

  På ditt første møte med Mesterhusbyggmesteren skal du be ham om å ut arbeide et tilbud med tegninger, pris og beskrivelse, på bakgrunn av dine ønsker og behov. Avtal gjerne et tidspunkt for befaring på tomten, slik at dere kan bli enige om rammebetingelsene for tilbudet. Vi har samlet mange av våre kundetilpassede hus i et eget tegningsarkiv. Mesterhusbyggmesteren kan derfor vise deg mange eksempler på gjennomtenkte hus som ikke er med i denne katalogen. Du kan også selv gå inn på www.mesterhus.no under «Finn ditt hus» hvor du kan lete i Mesterhus’ tegningsbank. Du har god tid til å gjøre forandringer senere, men at du uansett får den beste løsningen når du selv har tenkt grundig igjennom dine egne ønsker.
  byggeprosessen_1
2. Tomtebefaring

En nøkkel til suksess

  En grundig tomtebefaring kan avsløre mye, sette deg på nye tanker og sørge for at du får en optimal utnyttelse. Først bør du forsøke å se for deg drømmehuset plassert på tomten. Kanskje er det en idé å skritte opp målene, bare for å få en liten følelse av hvor stort det blir? Deretter skal du forsøke å se for deg hvordan utsikten vil bli fra vinduer og balkonger, også finne ut hvor du vil ha uteplass, hage og garasje. Du bør velge hustype og plassering på tomten med hensyn til omkringliggende bebyggelse. Et hus kan passe fint inn i ett miljø, mens det passer dårlig i et annet. Helt til slutt er det smart å være litt praktisk: Sjekk om det er leire, grus eller fjell i grunnen. Dette kan ha betydning med tanke på utgraving av kjeller eller underetasje. Husk for all del å ta med deg et kamera på befaringen. Digitale bilder er praktiske, ettersom de kan sendes med epost, også gjerne til arkitekten.
  byggeprosessen_2
3. Presentasjonsmøte

Tegning og tilbud – alvoret begynner

  Et par uker etter at du har fått tilbud og gjennomført tomtebefaringen, har du kanskje spørsmål. Da bør du avtale et nytt møte for gjennomgang av tegninger, priskalkyle og leveranse. Vanligvis benyttes en standard leveringsbeskrivelse. Denne må du lese nøye gjennom slik at byggmesteren kan ta hensyn til ønskede endringer på et tidlig tidspunkt. Avtal samtidig et nytt møte hvor du kan gjennomgå nye ønsker eller forandringer, og hvilke priskonsekvenser dette får. Spør Mesterhusbyggmesteren om brosjyren «Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som er boligkjøper eller boligbygger ». Denne har vi laget for å gi deg best mulig informasjon om de valg og muligheter du har når du skal gjøre ditt livs største investering.
  byggeprosessen_3
4. Kontraktsmøte

Det viktigste møtet i hele byggeprosessen

  Kontraktsmøtet er det viktigste møtet i hele byggeprosessen, derfor setter vi alltid av god tid til det. Her gjennomgår vi nøye tegninger, priser, kontrakt og leverings beskrivelse. Vær ikke redd for å stille spørsmål! I Mesterhus følger vi de strenge kravene i Bustadoppføringslova. Dette betyr at du får en skriftlig kontrakt utarbeidet i samarbeid med Forbrukerrådet. Du får også en detaljert beskrivelse av hva som inngår i kontrakten, samt bankgaranti som sikrer oppfyllelse av kontrakten. Les mer om Forbrukerrådets tips om hva en kontrakt bør inneholde her: Forbrukerportalens hjemmesider.
  byggeprosessen_4
5. Prosjektering

Huset bygges på papiret

  Før huset ditt kan bygges, må byggmesteren utarbeide arbeidstegninger, tekniske beregninger, detaljer og material lister. Dette er en oppgave Mesterhusbyggmesteren selv påtar seg, eller han benytter seg av et av de arkitektkontorene Mesterhus eier eller samarbeider med.
  byggeprosessen_5
6. Byggesøknad

Overlat det til Mesterhus-byggmesteren

  Byggesøknaden skal godkjennes av kommunen, og det er også denne som av gjør hvor lang tid byggesaksbehandlingen tar. Uansett hvor du skal bygge, er det en fordel at papirene er i orden ved første forsøk. Det er også lettere å få igangsettingstillatelse hvis naboene ikke har innvendinger mot planene. Det er en god idé å gå rundt med nabovarselet i stedet for å sende det rekommandert. Du får hilst på dine fremtidige naboer, kan presentere planene dine og oppklare eventuelle misforståelser på stedet. Byggesøknaden må være godkjent før vi kan sette i gang med å bygge. Likeledes må alle aktører i byggesaken ha godkjenning, også de dere eventuelt ønsker å engasjere selv. Husk at Mesterhusbygg mesteren hjelper deg med alt papirarbeidet som skal til for å få byggetillatelse.
  byggeprosessen_6
7. Oppstartsmøte

Fra teori til praksis

  Når byggesøknaden er godkjent og vi skal i gang med å bygge huset ditt, er det vanlig å ta et oppstartmøte. Her vil Mesterhusbyggmesteren gjennomgå en sjekkliste for å forsikre seg om at det som er avtalt eller skal avklares, faktisk blir avtalt. På dette tidspunktet er det ikke mulig å foreta større endringer uten at det kan medføre konsekvenser for både fremdrift og pris. På dette møtet vil dere treffe vedkommende som vil være byggeleder eller kontaktperson for dere under hele byggeprosessen. Finansieringen må også være avklart.
  byggeprosessen_1
8. Sikkerhetsstillelse

Gjensidig nødvendighet

  Mesterhusbyggmesteren skal sørge for en bankgaranti for oppfyllelse av sine forpliktelser. Fire uker før oppstart må dere ha levert sikkerhet for betaling fra bank eller en annen kredittinstitusjon. Alle over 18 år kan søke om lån i Husbanken. Det er en forutsetning at du har en økonomi som står i forhold til bo og leve kostnadene i den nye boligen. Husbanklånet blir utbetalt når boligen er ferdig. Søknad om Husbanklån skal sendes til kommunen, som etter sin behandling sender søknaden videre til Husbanken. Det tar vanligvis tre til fire uker før du får lånetilsagn. Mesterhusbyggmesteren hjelper deg med søknadsblankett. For ytterligere informasjon se www.husbanken.no. Husbanken prioriterer universell utforming samt gode energi og miljøkvaliteter. De fleste hustypene til Mesterhus er derfor utviklet med trinnfri adkomst inn i boligen, samt livsløps standard. Dette betyr at boligen er planlagt med alle nødvendige funksjoner på ett plan og med adkomstmulighet for rullestol. I planleggingen av boligene har vi valgt å bruke en ut videt rullestolsirkel slik at det er rikelig med plass for å bevege seg rundt i boligen med rullestol. Mesterhus har stor fokus på lekkasjemålinger for å sikre at luft lekkasjene er på et akseptabelt nivå. På denne måten sikrer vi et lavt oppvarmingsbehov og et godt inneklima.
  byggeprosessen_8
9. Grunn- og fundamentarbeider

Et viktig grunnlag

  Å bygge grunnmur kan man velge å gjøre selv, eller overlate til Mesterhusbyggmesteren. Skal du stå for arbeidet selv, anbefaler vi å bruke et godkjent firma hvis du ikke selv har nødvendig kompetansen. Husk at grunnmuren må være helt nøyaktig med hensyn til mål både i plan og høyde. Den skal også kontrolleres grundig før vi går i gang med å bygge huset.
  byggeprosessen_9
10. Råbygg

Endelig likner det et hus

  Når huset er kommet til det stadiet vi kaller råbygg, er de utvendige veggene ferdige og taket tett. Ofte tørkes huset med byggavfuktere fordi det er viktig at det får tørke ut. Alle viktige forhold kontrolleres av byggmesteren etter en detaljert sjekkliste.
  byggeprosessen_10
11. Innredning

Like før du kan flytte inn

  Når råbygget står tørt og klart, begynner håndverkerne på de innvendige arbeidene. Vegger skal kles, gulv skal legges, kjøkken og bade roms innredning skal monteres, kabling og rør skal legges – for å nevne noe. Selv om du føler at du nesten kan flytte inn på dette stadiet, gjenstår det riktignok en del arbeid. Men det går fort, fordi det praktisk talt ikke er væravhengig.
  byggeprosessen_11
12. Malingsklart bygg / egne arbeider

Nå kan det være din tur

  Når alt som gjenstår er maling, tapetsering og flislegging, kaller vi huset malingsklart. Fordi mange legger egeninnsats inn på dette stadiet av byggeprosessen, er det ofte vanlig å foreta en delovertakelse her. Slik blir vi enige om tilstanden i boligen før dere selv skal inn og arbeide. Mesterhusbyggmesteren kan stå for maling, tapetsering og flislegging, eller du kan gjøre det selv. Hvis du ønsker å ta hånd om dette arbeidet selv, sørg for å dokumentere overflatene med bilder før og etter. Et tips til: Husk å avtale om listene skal monteres før eller etter at dere behandler veggene.
  byggeprosessen_12
13. Overlevering

Det store øyeblikket

  Før du tar huset i bruk gjennom fører vi en formell overtagelsesforretning med skriftlig protokoll, slik at du kan være sikker på du har fått det du er blitt lovet. Etter en felles befaring av det ferdige huset fører Mesterhusbyggmesteren en protokoll som påpeker eventuelle mangler og tidsfrist for utbedring av disse. Når du har betalt, overtar du nøklene, og huset er ditt. Etter overleveringen har du en garantiperiode på fem år hvor byggmesteren har stilt sikkerhet i form av en bankgaranti. Og dermed kan du flytte inn i eget hus!
  byggeprosessen_13
14. 1 års garantibefaring

Din trygghet

  Ett år etter overlevering, kommer vi på 1 års garantibefaring for å sikre at du er fornøyd.
  byggeprosessen_1