Vann inn og vann ut

Vann inn og vann ut

Arbeidet med å legge opp rør til vann og avløp er påbegynt! «Det er viktig at rørene ligger med rett helling slik at det vannet renner riktig vei, samt at det blir godt isolert rundt alle rør», forteller Magnus Aas og Karsten Aarvold fra Tore Haraldstad & Co....
Bort med fjellet

Bort med fjellet

Vi ser nå at hele platået der øverste etasje skal stå, er planert ut. Vi skimter så vidt den oransje duken under den gruslagte flaten. Denne duken skal skjerme mot eventuell radon fra fjellet. Det er utrolig spennende å se konturene av de ulike høydenivåene til...
Grunnarbeidet påbegynnes

Grunnarbeidet påbegynnes

Vegetasjonen på tomten blir ryddet bort og all jord blir skrapet av fjellet. Det er imponerende å se med hvilken presisjon den store gravemaskinen jobber, jorden blir skrapet av fjellet som om det var gjort for hånd! Konturene rundt der huset skal stå, er rette og...
Urørt tomt

Urørt tomt

Caroline og Kathrine Zeiner realiserer husdrømmen på Husvik! Kathrine og Caroline Zeiner «Vi hadde bare så vidt begynt å følge med på boligmarkedet i Tønsberg da denne eiendommen kom for salg. Vi hadde en drøm om å bygge selv, og så muligheten allerede på visning....