Sol og sprøytebetong ☀️

Solen steker på byggeplassen og i dag er det den store støpedagen og underetasjen får nå yttervegger 😁

Det er spennende å se på murerne jobbe og hvilken utrolig teknikk som brukes for å sprøyte betongen på. Dette er virkelig tungt arbeid i solsteken ☀️

Først ble betongen lagt på veggene og rettet for hånd. Så sprutes det på et tynt lag med betong for å lage en struktur. Dette er smart å gjøre i denne prosessen da det vil være tidkrevende å få lagt på struktur ved en senere anledning.

Når strukturen er på plass dekkes bygget med plast. Dette gjøres for å holde på fuktigheten som betongen avgir når den tørker, og for at den ikke skal sprekke opp. Dagens sterke sol er en utfordring så murerne jobber på spreng 👷