Selve byggeprosessen

Den første gangen du bygger hus, er det mye å nytt huske på. Vi i Mesterhus ønsker å guide deg trygt gjennom hele byggeprosessen. Her har du en forenklet liste over de forskjellige trinnene, som kan være lurt å kjenne til på forhånd.

1. MØTET MED BYGGMESTEREN
På ditt første møtet med Mesterhus-byggmesteren, kan du be om å få utarbeidet et tilbud med tegninger, pris og beskrivelse basert på dine innspill. Avtal gjerne et tidspunkt for befaring av tomten, slik at dere blir enige om hva tilbudet skal omfatte.

Dersom du trenger inspirasjon til valg av hus, har vi samlet mange av våre kundetilpassede hus i en egen tegningsbank og husbok. Byggmesteren kan også vise deg mange eksempler som ikke er med i boken.

2. DRA PÅ TOMTEBEFARING
Både du og vi vil selvsagt at det nye huset ditt skal passe perfekt til tomten, derfor er en grundig tomtebefaring veldig viktig. Forsøk å se for deg drømmehuset på tomten. Skritt opp eller på annet vis ta mål for å dobbeltsjekke at huset virkelig passer på tomtens areal. Prøv deretter å visualisere hvordan utsikten vil bli fra vinduer og eventuelt balkong. Ta bilder som du i etterkant kan laste inn på datamaskinen din. Ved hjelp av Mesterhus sin boligplanlegger, som du finner på mesterhus.no, kan du enkelt velge hus og se hvordan dette passer til din tomt. Det er viktig at du er fornøyd og at det føles bra, før du setter i gang for alvor.

3. TID FOR TEGNINGER OG TILBUD
Et par uker etter at du har fått tilbud og gjennomført tomtebefaring med byggmesteren, er det på tide med et nytt møte for gjennomgang av tegninger, priskalkyler og leveranse. Her er det vanlig å benytte en standard leveringsbeskrivelse. Vi anbefaler at du leser denne grundig. Avtal deretter et nytt møte for gjennomgang av eventuelle forandringer, når du har studert papirene.

4. DET VIKTIGE KONTRAKTSMØTET
Hos oss i Mesterhus er vi opptatt av å sette av god tid til kontraktsmøtet. Her vil vi nøye gjennomgå tegninger, priser, kontrakt og leveringsbeskrivelse. Mesterhus følger alltid de strenge kravene i Bustadoppføringslova. Det betyr at du får en skriftlig kontrakt utarbeidet i samarbeid med Forbrukerrådet. Du får også en detaljert beskrivelse av hva som inngår i kontrakten, samt en bankgaranti som sikrer oppfyllelse av kontrakten. Alle kontrakter inngås mellom deg og din lokale Mesterhus-byggmester, siden det er han som er kontraktsrettslig ansvarlig for alle sine prosjekter.

5. HUSET PÅ PAPIRET
Før noe i det hele tatt kan bygges, må det utarbeides arbeidstegninger, tekniske beregninger, detaljer og materiallister. Dette er en oppgave byggmesteren din kan være behjelpelig med, eller han kan benytte seg av et arkitektkontor.

6. OPPSTARTSMØTE
Når byggesøknaden er godkjent og byggingen skal i gang, er det vanlig med et oppstartsmøte. Her vil byggmesteren gjennomgå en sjekkliste med punkter for å forsikre seg om at dere er enige om hva som er avtalt, eller om noe trenger å avklares, slik at alt blir som avtalt. På dette tidspunktet i prosessen vil du også få møte byggelederen eller din kontaktperson under hele byggeprosessen. Finansieringen skal nå være avklart.

7. SIKKERHET OG GARANTI
Fire uker før oppstart, må dere har levert sikkerhet for betaling fra bank eller annen kredittinstitusjon. Byggmesteren på sin side, skal sørge for en bankgaranti for oppfyllelse av sine forpliktelser. Alle over 18 år kan i utgangspunktet søke grunnlån hos Husbanken. Dersom du går med en drøm om eget hus i magen, bør du først sjekke ut at du og det nye drømmehuset kvalifiserer for et gunstig husbanklån.

8. GRUNNMUREN BYGGES
En solid grunnmur er grunnlaget for et problemfritt hus. Hvem som skal bygge den, blir litt opp til deg. Dersom du skal stå for arbeidet selv, anbefaler vi å bruke et godkjent firma, hvis du ikke selv har nødvendig kompetanse. Husk at grunnmuren må være helt nøyaktig både i plan og høyde. Den må kontrolleres grundig før vi går i gang med å bygge huset. Alternativt kan du overlate dette til vår byggmester

9. RÅBYGGET
På dette tidspunktet begynner du å øyne konturene av det som skal bli ditt nye hus. Er du fingernem og ønsker å gjøre noe selv, anbefaler vi at du kontakter din byggmester for å høre hva du har lov til å gjøre på egenhånd.

10. TID FOR OVERTAGELSE
Før du endelig kan ta i bruk ditt nye drømmehus, gjennomfører vi en formell overtagelsesforretning med skriftlig protokoll, slik at du kan være sikker på at du har fått det du har blitt lovet. Det betyr at etter en felles befaring av det ferdige huset, fører byggmesteren en protokoll som påpeker eventuelle mangler, og setter en tidsfrist for utbedring av disse. Når alt er betalt, overtar du nøklene, og huset er ditt. Velkommen til ditt nye hjem! Drømmen ble til virkelighet, og du kan nå titulere deg som huseier.

Vær oppmerksom på at du etter overlevering har en garantiperiode på fem år. For denne perioden har byggmesteren stilt sikkerhet i form av en bankgaranti.

Ett år etter innflyttingen foretar vi en garantibefaring i huset, for å forsikre oss om at du er fornøyd, at alt virker som det skal – og at alt ble som avtalt. Vit at hos oss kommer sikkerheten alltid først.

Referanse: https://www.mesterhus.no/byggeprosessen