Radongass?

Hva er radongass og hvordan sikrer min utbygger mitt hjem mot radongass?

Hva er radon og hvorfor er det farlig?

Radon er et edelgass som dannes ved nedbrytning av grunnstoffet radium. Høye radonnivåer innendørs er en medvirkende årsak til økt risiko for lungekreft og Verdens helseorganisasjon (WHO) påpeker at radon er den nest viktigste årsaken til lungekreft.

Bare røyking representerer en større helserisiko med hensyn til lungekreft. Av ca. 1800 nye tilfeller av lungekreft i Norge, skyldes mellom 100 og 300 av disse radongass i inneluft.

Mesterhus Tønsberg as sikrer alle sine boliger for Radongass. Vi gjør også klar radonbrønn for sikkerhetsskyld om det skulle vise seg i fremtiden at målinger inne i huset skulle være over de tillatte verdier.

Vi i Mesterhus Tønsberg er genuint opptatt av helse, miljøet og sikkerheten til alle våre kunder.

Les mer om radon og om du er utsatt for radon i ditt hjem her: http://radonlab.com/radon-fakta