Mesterhusgaven

 

Foto: Anders Grønneberg

Vi har valgt å gi penger til Stiftelsen Petter Uteligger som er opprettet for å skape lyspunkter i hverdagen for mennesker i en utfordrende livssituasjon relatert til rus og gatemiljø. De jobber med folk som er rusavhengige, folk som har klart å bli rusfrie og de pårørende som har havnet i en vanskelig situasjon.

Stiftelsen har som formål å drive omsorg gjennom sosiale og kulturelle tiltak for vanskeligstilte personer som på grunn av rus, eller av andre årsaker har problemer med å mestre dagligliv og arbeidsliv. Til gjennomføring av formålet kan stiftelsen yte økonomisk støtte til og/eller selv finansiere ulike arrangementer, utflukter og andre sosiale tiltak. På samme måte kan stiftelsen foreta direkte innkjøp eller yte økonomisk støtte til varige anskaffelser innenfor formålet. Dette kan handle om enkle ting som innkjøp av et par joggesko, en hårklipp, et måltid, en sovepose, et kinobesøk, andre kulturelle og sosiale tiltak mm.

Vi oppfordrer alle til å være med å gi et bidrag til Stiftelsen Petter Uteligger.»