Lade el-bil?

Er det lov å lade el-bilen med vanlig stikkontakt, og hva trenger man for å sette opp en ladeboks hjemme?

Svaret er: Ja – det er lov å lade bilen med vanlig stikkontakt i garasjen!

Kravet er at stikkontakten må ha en dedikert kurs med 10 amp. sikring og jordfeilbryter type B inne i sikringsskapet. Men det er ikketillatt å lade el-bilen din med 16 amp. kurs på vanlig stikkontakt. Dersom du har en 16 amp. kurs der fra før så er det ikke å anbefale å lade elbilen med denne, på grunn av fare for varmegang og branntilløp. En 16 amp. kurs er først og fremst tilpasset bruk av høytrykkspyler og andre kraftige maskiner over kortere perioder, man må derfor ikke lade el-bilen på denne kursen med tanke på din sikkerhet og brannfare.

Dette kan du gjøre:

Ved å installere en godkjent ladeboks i garasjen og en klasse 2 jordfeilsbryter i sikringsskapet, kan du uten problemer lade på en 16- eller 32 amp. kurs.

«Ved ladning på 32 amp. kurs vil man få en godkjent el-bil lader med kortere ladetid.»

Men for de fleste holder det med 10 amp. sikring til lading over natten.

-Husk at du må søke E-verket om tillatelse ved ønske om 32 amp, de måler om det er kapasitet i området.

Det blir som avtalt!

Mesterhus Tønsberg har lokale og trygge samarbeidspartnere som enkelt kan installere godkjent ladeboks til din el-bil, slik at du kan spare deg ladestoppet på vei hjem.

God Lading 🙂

Tips:Det går an å velge 10 amp sikring og vanlig stikkontakt samtidig som man kan legge ut en kraftigere kabel til fremtidig 16/32 amp kurs. Da har du i alle fall gjort alt klart.