Grunnarbeidet påbegynnes

Vegetasjonen på tomten blir ryddet bort og all jord blir skrapet av fjellet. Det er imponerende å se med hvilken presisjon den store gravemaskinen jobber, jorden blir skrapet av fjellet som om det var gjort for hånd!

Konturene rundt der huset skal stå, er rette og markerte, og gir oss et godt inntrykk av hvor huset blir liggende når det er ferdig bygget.

Boreriggen går i gang med fjellboringen for å lage hull til dynamitt. Fredrik U. de Lange fra Byggmester de Lange og Sørensen AS forteller at metoden som blir brukt kalles for sømboring. Hullene blir boret tettere og det blir brukt mindre ladninger med dynamitt. Dette gjøres for å få er mer kontrollert riss, og for at steinmassene kun skal løsne fra borehullet og utover. Da tomten ligger i tettbebyggelse er det svært viktig at man ikke lader med for mye i hvert hull. Man vil jo ikke at naboene skal utsettes for hverken unødig støy eller rystelse.

Kathrine og Caroline ønsker å spare på en del stein for å kunne lage et steingjerde og et steinbed med plass til hekk. Steinen blir renset for jord og stablet pent i en egen haug.

Overskuddsmasser sorteres og fraktes vekk kontinuerlig mens gravingen pågår, slik at tomten holdes ryddig. Ikke noe å utsette på arbeidet som maskinentreprenør Tore Haraldstad & Co utfører!