Bort med fjellet

Vi ser nå at hele platået der øverste etasje skal stå, er planert ut. Vi skimter så vidt den oransje duken under den gruslagte flaten. Denne duken skal skjerme mot eventuell radon fra fjellet. Det er utrolig spennende å se konturene av de ulike høydenivåene til etasjene på denne måten.

Det er viktig for Kathrine og Caroline å beholde så mye som mulig av fjellet på tomten. Fjellet skaper imidlertid en utfordring: etter sprengning var det noen løse steiner som enten måtte sikres med bolter eller fjernes. Valget faller på å fjerne de løse steinene, da en sikringsprosess vil ta lengre tid og koste mer.

Den store gravemaskinen kommer rullene over plassen og stiller seg i posisjon for å fjerne de løse steinene. Den hydrauliske hammeren begynner å hamre taktfast mot fjellet, og vi ser steinene sprute.

Det serveres sveler og kaffe til de flinke arbeidskarene, men det er ingen tid til lange pauser denne dagen, så svelene går ned på høykant mens arbeidet pågår. Dette er nemlig siste dagen med tilgang på den store gravemaskinen, og ingen tid kan gå til spille. 

På tomten ser vi nå steiner og jord som ligger sortert og klart til å transporteres bort. Massene blir lastet opp i en lastebil som kjører skytteltrafikk hele dagen for å fortsette arbeidet med å holde tomten ryddig.

 

Dette blir moro å følge med på videre!
Bla i bildekarusellen over for å se flere bilder.