Boligen reiser seg 🏠

Det er en vindfull dag på byggeplassen, men det er ingen hindring for Mats Andresen og Frode Mathisen fra Byggmestere de Lange & Sørensen 🌪

Forskallingen er revet og reisverket er på vei opp allerede. Vi kan nå tydelig se hvor ytterveggene til huset skal være! På ytterveggene skal det være sprøytebetong, men først skal det settes opp isolasjon og armering.

Når sprøytebetongen har tørket og herdet skikkelig, skal det legges fyllmasse mellom fjellet og de bakre veggene. Dette er ganske vanlig å gjøre når man bygger på en skrå tomt. Terrenget skal nemlig omfavne sokkeletasjen 🤗

Kathrine og Caroline synes det er hyggelig at Mats er tilbake hos dem. «Han bygde om kjøkkenet vårt for et par år siden og er en av grunnene til at vi har god tillit til byggmesterfirmaet de Lange og Sørensen AS», forteller Kathrine.

Inne i huset blir det satt opp bærevegger for etasjeskillet, for her skal det bygges i høyden 😊Ved bruk av hjelpesnor blir husets linjer rette. «Det er morsomt og litt utfordrende å bygge hus som har spennende former», forteller Mats.